Close

GO-GREEN

Wildernis Festival is groen en vecht voor een meer duurzame festivalmarkt. Wij zijn van mening dat je een festival op verschillende manieren kunt organiseren. Belangrijk is om in die bosrijke omgeving de natuur met respect te behandelen en daarom hanteren we een Go Green Visie. Deze Go Green Visie is overal op te merken voor, tijdens en na afloop van Wildernis. Een aantal voorbeelden van het uitdragen hiervan lees je hier in het kort:

 • Actieve afvalscheiding voor, tijdens en na het festival;

 • Natuurlijke afbakening van het terrein;

 • Het gebruik maken van hard-plastic eco-bekers

 • Voor het marketingmateriaal wordt gebruik gemaakt van afvalhout, afvaltextiel en gerecycled papier;

 • Er wordt gebruik gemaakt van gerecycled toiletpapier

 • Voor de aankleding en het decor is gemaakt van afvalmateriaal;

 • Het aanbieden van een biologische dranken en een biologische foodcourt;

 • De organisatie maakt geen gebruik van geprint materiaal mits verstrekking van documentatie naar derden, zoals fondsen, sponsoren etc. ;

 • Waar mogelijk worden materialen in bruikleen genomen i.p.v. aangekocht of aangekochte materialen uitgeleend aan evenementen die de ambitie hebben om duurzamer te worden.

 • Bezoekers stimuleren om op de fiets laten komen vanuit de binnenstad, of met het openbaar vervoer naar Leiden;

 • Enkel gebruik van LED-licht in plaats van lampen met hoog energieverbruik;

 • De ouderwetse papieren tickets worden waar mogelijk vervangen door E-tickets en M-tickets (Mobile-tickets);

 • Het gebruik van groene stroom, boven het gebruik van grijze stroom;

 

 • Het up-cyclen van plastic afval;

 • Samenwerking zoeken met kleine en grote spelers die zich bezig houden met duurzaamheid;

 • Asbakken over het gehele terrein, in plaats van het hele terrein één asbak;

 • De toiletten worden zo groen mogelijk georganiseerd, zowel het transport, de verwerking als het gebruik door bezoekers;

 • Een samenwerking met Stadsparkeerplan om onze bezoekers zo groen mogelijk naar het festivalterrein te vervoeren.